Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ, apod.), která jsou součásti objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití.

Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.
Provozovatel internetového obchodu České Cukrovinky Moravec si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně sdělí tuto skutečnost provozovatelům internetového obchodu České Cukrovinky Moravec